Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alacak Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alacak
15 Ocak 2020 - 10:06 - Güncelleme: 15 Ocak 2020 - 10:18

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 29/01/2020 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 29/01/2020 Çarşamba günü saat


17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

-Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/dokumanlar/akademikyukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=209a99a3_2 linkinde Ek1’de yeralan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.


- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 29/01/2020 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar Rektörlük yada ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.


BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü/Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/Mühendislik Fakültesi Dekanlığı-Acıbadem Yerleşkesi: Hasanpaşa Mah. Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97/ www.dogus.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Duyurulur.

FakülteBölüm/ProgramÖğretim ÜyesiAlanıEk Açıklama
Fen Edebiyat FakültesiMütercim Tercümanlık
(İngilizce)
3İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim veya İngiliz/ Amerikan Dili ve Edebiyatı veya Dilbilimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.Doktor Öğretim
Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri3Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, İş Analitiği, Karar Destek Sistemleri, Sistem Geliştirme, Süreç Yönetimi, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Veri Yönetimi
veya E-Ticaret alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak, Etno-Siyaset veya Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Siyasi Düşünce Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler veya Siyasi Akımlar alanında çalışmalar yapmış
olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)1Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İşletme veya İktisat lisans mezunu olmak; Uluslararası Ticaret, İthalat-İhracat Yönetimi, Küresel Piyasalar, Lojistik, Lojistik Yönetimi veya İktisat Politikası alanlarından birinde doktora yapmış olmak, İngilizce
ders verme yeterliğine sahip olmak

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Yapı alanında çalışmalara sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Yapı malzemesi alanında çalışmalara sahip olmak.Doktor Öğretim
Üyesi
Bilgisayar
Mühendisliği (İngilizce)
2Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.Doktor
Öğretim Üyesi

Yazılım Mühendisliği

2Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Yazılım alanlarından birinde çalışmalara sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1Fizik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Bilgisayar Uygulamaları alanında çalışmalara sahip olmak.Doktor Öğretim
Üyesi
Endüstri
Mühendisliği (İngilizce)
1Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.Doktor
Öğretim Üyesi
Makina Mühendisliği1Makina Mühendisliği, Malzeme Bilimi veya Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Konstrüksiyon, İmalat veya Malzeme alanında çalışmalara sahip olmak.Prof. Dr.
Makina Mühendisliği
(İngilizce)
1Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Mekanik alanında çalışmalara sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.Doktor Öğretim
Üyesi

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum